Potrebujete preklad
z/do nemčiny?

Odfotíte mi, čo potrebujete,
a obratom Vám pošlem
nezáväznú cenovú ponuku.

📄   📲   📧

Vyštudovala som odbor moderná neslovanská filológia v špecializácii nemecký jazyk a literatúra. Prekladám už 15 rokov.

Milujem knihy a všetko umelecko-kreatívno-originálne. Zjavne preto ma očaril umelecký preklad. Ako introvertovi mi pobyt vo fiktívnych svetoch maximálne vyhovuje. Áno, to boli milé úteky počas materskej – vyšlo mi 11 knižných prekladov😉 

Inak mám rada poriadok a systém, jasnosť, presnosť, štruktúru. Slová a vety majú svoj nepopierateľný význam, interpunkcia má tiež vyšší zmysel a forma vie pekne dotvoriť obsah. Nemám rada, keď to niekto nevidí, ba popiera. Nerobia mi teda problém ani odborné texty, napr. právnické texty s presnými formuláciami, úradné dokumenty s tabuľkami, či zdravotné záznamy a potvrdenia… 😉 

Viac o mojom vzdelaní a praxi sa dozviete tu.

rokov prekladania

knižných prekladov

preložených strán

Skúsenosti a referencie

Knižné preklady:

 • Knopová, J.: ABC viery pre deti. Otázky a odpovede. Bratislava : Lúč, 2012
 • Weihs, A.; Thonissen U.: ABC Biblie pre deti. Otázky a odpovede. Bratislava : Lúč, 2012.
 • Spiegel, Josef F.: Lýdia – Obchodníčka s purpurom. Biblický román. Bratislava : Lúč, 2012.
 • Schumacher, P.: Život Panny Márie. Bratislava : Lúč, 2014.
 • Boden, S.: Svätý otec František – príbehy a anekdoty. Bratislava : Lúč, 2014.
 • Baumroth, W.: Víťazstvo kríža. Victoria crucis. Bratislava : Lúč, 2015.
 • Rusiňáková, M. (zostavovateľ): Svätý rok milosrdenstva. Myšlienky na každý deň. Bratislava : Lúč, 2016.
 • Rusiňáková, M. (zostavovateľ): Požehnania na každý krok tvojej cesty. Bratislava : Lúč, 2016.
 • Rusiňáková, M. (zostavovateľ): Požehnania na dni sviatočné i všedné. Bratislava : Lúč, 2016.
 • Graf, H.: Hnutie new age. Korene – charakter – praktiky. Bratislava : Lúč, 2018.
 • Grohsebner, V.: MAX – naprojektovaný chalan z predmestia. Bratislava : Lúč, 2018.
 • Franke, T.: Dom príbehov. (vyjde čoskoro)
 • Jooß, E.; Thönissen, U.: Biblia pre deti. (vyjde čoskoro)

 

Odborné texty:

 • rodné listy, sobášne listy, štruktúrované životopisy;
 • potvrdenia o návšteve školy, vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, výučné listy, rozhodnutia o ukončení štúdia, diplomy, certifikáty o školení;
 • potvrdenia o trvalom pobyte, potvrdenia o účasti na pohrebe;
 • potvrdenia pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu, doklady na uznanie PN, rodičovského, materskej;
 • prepúšťacie správy z nemocnice, výsledky laboratórnych testov, správy z pedagogicko-psychologického vyšetrenia;
 • živnostenské listy, výpisy zo živnostenského registra;
 • príjmové doklady, faktúry;
 • pracovné zmluvy, zmluvy o výpožičke motorového vozidla, splnomocnenia;
 • rozsudky; rozhodnutia o exekučnom konaní;
 • technické manuály;
 • príručky pre miestny cestovný ruch, webové stránky;
 • výročné správy;
 • články;
 • a iné.